Elektrická zabezpečovací signalizace

EZS – Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a jiných škod. Systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu, sirény,

cctv

CCTV – Uzavřený televizní okruh

Uzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Systémy

Elektronická požární signalizace

EPS – Elektronická požární signalizace

Systém elektronické požární signalizace EPS je technologickým zařízením, které řeší ochranu objektů před ničivými účinky požáru jeho včasnou identifikací a lokalizací. Skládá z detektorů, vyhodnocovací ústředny a z koncového zařízení, které informuje uživatele nebo hasičský záchranný sbor (HZS) o vzniku požáru. Detektory požární signalizace pracují na různých fyzikálních principech – vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní

Systém centralizované ochrany

PCO – Pult centralizované ochrany

Pulty centralizované ochrany PCO umožňují vytvořit systém, kde na jednom pracovišti je možno monitorovat více objektů. Signály z jednotlivých objektových systémů (EZS, EPS apod.), které tvoří základ zabezpečení, jsou prostřednictvím objektové stanice předávány centrální stanici tj. pultu centralizované ochrany buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě poplachu, nebo jiné mimořádné události

Systémy kontroly přístupu

SKP – Systémy kontroly přístupu

Systém kontroly přístupu (SKP) má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Kromě integrace do systému elektronické ochrany objektu lze SKP využít v hotelích, nemocnicích, na sportovištích, parkovištích,

Perimetrický ochrana

Perimetrické střežení

Perimetrický systém je vnější obvodovou ochranou areálů. Slouží k zaznamenání případného narušitele ještě dříve, než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům. Systém je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny. Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je základem moderní komunikace. Představuje v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Vzhledem ke své univerzálnosti a flexibilitě je využitelná pro nejrůznější telekomunikační systémy a služby. Její předností je snadné přizpůsobení změnám i budoucím.

Rozvody nízkého napětí

Rozvody nízkého napětí

V této oblasti zajišťujeme komplexní dodávky od zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci. Zahrnují jak instalaci kabelových rozvodů, montáž rozvaděčů, přepěťových ochran, osazení přístrojů a dalších komponentů včetně výchozích revizí.   Telefonní rozvody Videotelefony Domácí telefony

Protisluneční fólie

Fólie

Okenní fólie jsou vyrobené z polyesterových filmů, které se pro dosažení různých barevných odstínů a stupňů zatmavení na sebe laminují. Okenní fólie jsou unikátní tou vlastností, že umožňují průhled skrze naistalovanou fólii a to bez zkreslení viditelného paprsku. Samotné sklo nezabrání průniku UV záření a sluneční energie.Použitím okenních fólií výrazně snížíme ostré sluneční světlo a teplo pronikající do

Vítejte

Firma René Franc – ROBOTA působící na trhu České republiky od roku 1995 si Vám touto formou dovoluje nabídnout dodávky, montáže, instalace, záruční i pozáruční servis následujících systémů:

  • Elektronická zabezpečovací signalizace – EZS
  • Elektronické zabezpečovací systémy JABLOTRON
  • Uzavřený televizní okruh – CCTV
  • Elektronická požární signalizace – EPS
  • Pult centralizované ochrany – PCO
  • Systém kontroly přístupu – SKP
  • Perimetrické střežení
  • Strukturovaná kabeláž
  • Rozvody nízkého napětí
  • Protisluneční, privátní a bezpečnostní fólie