CCTV – Uzavřený televizní okruh

Uzavřený televizní okruhUzavřený televizní okruh CCTV je systém, který umožňuje sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru z dohlížecího centra. Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné objekty, pohybující se ve snímané scéně. Mimo sledování záběrů v reálném čase je nezbytnou součástí CCTV záznamové zařízení pro archivaci a následné přehrávání zaznamenaných událostí. Systémy lze využít nejen jako součást bezpečnostních aplikací, ale také při sledování technologických procesů, výrobních linek, dopravy atd.

Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého systému je kamera. Ta může být černobílá nebo barevná. Součástí kamery je vhodný objektiv, kterým lze nastavit požadovanou šířku záběru a tím i velikost scény, tedy zda nás zajímá přehled situace nebo detail.

Pro sledování většího počtu kamer na monitorech se využívají přepínače signálů, případně videomatice. Archivaci snímků z kamer lze zajistit záznamem na pomaloběžný videorekorder. Současný trend však směřuje k digitalizaci záznamů z kamer, proto se pro ukládání a přehrávání záznamu používá stolního PC.