SKP

Systémy kontroly přístupuSKP – Systémy kontroly přístupu

Systém kontroly přístupu (SKP) má své uplatnění všude tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo jeho částí. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Kromě integrace do systému elektronické ochrany objektu lze SKP využít v hotelích, nemocnicích, na sportovištích, parkovištích, velkých garážích a podobně.

Nejběžnějším prostředkem identifikace, používaným v přístupových systémech je personální karta, kterou se osoby registrují u čteček. Čtecí zařízení přečte informaci obsaženou na kartě, předá ji řídící jednotce a ta podle systému přístupových práv rozhodne o vpuštění osoby do střeženého prostoru. V systémech s nejvyššími stupni bezpečnosti se uplatňují tzv. biometrické čtečky, které dokážou identifikovat osoby podle otisku prstu nebo očního pozadí. Výstupní obvody čteček zajistí po povolení vstupu odblokování mechanické zábrany. Tou může být elektromagnetický zámek dveří, turniket, branka, závora pro vjezd vozidel a podobně.