Perimetrické střežení

Perimetrická ochranaPerimetrický systém je vnější obvodovou ochranou areálů. Slouží k zaznamenání případného narušitele ještě dříve, než se prostorem areálu přiblíží ke střeženým objektům. Systém je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny.

Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na oplocení při jeho narušení, jako jsou vibrace, mechanické poškození a podobně.

Střežit lze však i otevřený prostor, a to použitím sloupových infračervených nebo mikrovlnných bariér, případně pasivních infračervených detektorů. Další možností je uložení detekčních systémů pod zemským povrchem, které reagují například na otřesy půdy způsobené chůzí nebo na přítomnosti kovu v blízkosti systému.

Pro perimetrickou ochranu lze také využít obvodový kamerový systém, jehož monitorovací a vyhodnocovací zařízení je vybaveno poplachovým managementem, který vyhodnocuje změny ve snímané scéně a následně vyhlásí napadení.